تست های لازم برای نمای کرتین وال

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | چهارشنبه 24 بهمن 1397 در ساعت 11 : 17 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

یکی از انواع مدرن و اجرای شیشه نمای ساختمان نمای کرتین وال است. نمای کرتین وال به دلیل زیبایی و جذابیتی که دارد در کشور بسیار مورد استقبال قرار گرفته است و یکی از بهترین انواع نمای شیشه ای محسوب می شود. نمای کرتین وال در برابر گرما و سرما عایق بسیار مناسبی محسوب می شود و همچنین در برابر صدا نیز عایق محسوب می شود.  نمای کرتین وال در انواع مختلفی اجرا می شود که بر اساس نظر کارشناس و کارفرما مختلف است.

برای نمای کرتین وال تست هایی ضرور باید انجام شود که در ادامه خلاصه ای از انواع تست نمای کرتین وال را بیان می کنیم.

در مدل تست En 13830 تست های زیر برای نمای کرتین وال در نظر گرفته شده است:

آزمایش هوابندی نمای کرتین وال

یکی از تست هایی که برای نمای کرتین وال انجام می شود تست هوابندی می باشد. در تست هوابندی مقدار هوای عبوری از نمای کرتین وال مورد محاسبه قرار می گیرد و نتیجه ای که از این تست به دست می آید با میزان فشار بحرانی فشار هوا مقایسه می شود.

آزمایش آب بندی نمای کرتین وال

آزمایش آب بندی نمای کرتین وال برای نمای بیرونی نمای کرتین وال انجام می شود و به این ترتیب میزان نفوذ آب را طبق یک فشار استاندارد به داخل ساختمان مورد بررسی قرار می دهند و نتیجه بدست آمده با زمان های بحرانی مقایسه می شود.

آزمایش فشار باد برای نمای کرتین وال

برای تست پروفیل هایی که در نمای کرتین وال استفاده شده است از آزمایش فشار باد استفاده می شود. در واقع با استفاده از آزمایش فشار باد میزان مقاومت پروفیل ها در نمای کرتین وال بررسی می شود. تغییراتی که در بدنه پروفیل های عمودی بر اساس فشار باد ایجاد می شود در این آزمایش مورد بررسی قرار می گیرد.

در En 13830 تست بعد از اینکه تست فشار باد برای نمای کرتین وال انجام شد دوباره تست های هوابندی و آب بندی برای نمای کرتین وال انجام می شود تا میزان مقاومت سیستم بررسی شود.

یکی دیگر از تست هایی که برای  نمای کرتین وال انجام می شود این است که به شکل هم زمان با اعمال فشار باد تست های مربوط به هوابندی و آب بندی نیز انجام می شود که به این تست En13050 می گویند.

 از آنجا که در حال حاضر بسیاری به اجرای نمای کرتین وال شده اند پس از اینکه اجرای نمای کرتین وال به اتمام رسید این تست ها نیز باید انجام شده و به تایید کارفرما برسد. نتیجه ای که با این تست ها برای هر یک از نمای کرتین وال انجام می شود نتایج مختلفی دارد و در صورتی که نتیجه مناسب حاصل نشد می توان با انجام تغییراتی در نمای کرتین وال نتایج مطلوب را دریافت نمود.

در برخی از موارد انجام این تست ها به غیر از اینکه از نمای خارجی نمای کرتین وال انجام شود از نمای داخلی نیز انجام می شود. پس از اینکه تست ها طبق استاندارد انجام شد تست باد با فشار 1.5 حالت استاندارد برای بررسی شرایط بحرانی انجام می شود و عکس العمل نمای کرتین وال در این شرایط نیز که شرایط تخریب می باشد بررسی می شود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :