روش انجام تست CWCT برای نمای کرتین وال

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | پنجشنبه 25 بهمن 1397 در ساعت 9 : 17 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

در مقاله قبلی درباره  روش تست En 13830 سخن گفتیم و گفتیم که برای تست نمای کرتین وال که پس از اجرای نمای کرتین وال انجام می شود تست هوابندی و آب بندی و فشار باد انجام می شود.

تست CWCT برای نمای کرتین وال

در اینجا درباره تست CWCT برای نمای کرتین وال توضیحاتی ارائه می کنیم. اگر نمای شیشه ای آب بندی به اندازه 600 پاسکال محاسبه شده باشد همراه با تست En 13830 قبل از انجام تست فشار باد تست AAMA501.2 نیز برای سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. از این تست در کارگاه های ساختمانی استفاده می شود و در واقع بر روی نمونه واقعی این تست انجام می شود و در همان زمان آزمایش آب بندی نیز برای نمای کرتین وال ساختمان انجام می شود.

پس چنانچه قبلا نیز به آن اشاره شد در نمای شیشه ای که طبق ازمایش آب بندی معادل 600 پاسکال به دست آمده است تست CWCT بر اساس معیارهایی که در ادامه به آن ها اشاره می کنیم انجام می شود.

  •      هوابندی                                                   En 12153
  •      آب بندی                                                   En 12155
  •      فشار باد                                                   En 12179
  •     هوابندی دوباره                                           En 12153
  •     آب بندی دوباره                                           En 12155
  •      آبندی بر طبق فشار دینامیکی                    AAMA 501/1
  •      آبندی بر طبق پاشش آب                          AAMA 501/2
  •      حد اکثر فشار باد ( غیر معمول )                     En 12179

بنابر آنچه مشاهده می کنید تفاوت بین تست CWCT با روش En13830  این است که در این روش آزمایش فشار باد دینامیکی هم زمان با آزمایش آب بندی پس از اجرای شیشه ای کرتین وال انجام می شود و همچنین آزمایش آب بندی به شکل پاششی برای نمای کرتین وال صورت می گیرد..

در آزمایش AAMA501.2 به طور همزمان فشار باد از خارج از نمای ساختمان به وسیله موتور هواپیما ایجاد می شود و همزمان آب با فشار 2.4 بر روی نمای کرتین وال پاشیده می شود و به این وسیله میزان نفوذ پذیری به داخل ساختمان مورد محاسبه قرار می گیرد.

تست ها علاوه بر اینکه در آزمایشگاه انجام می شود می تواند به شکل کارگاهی نیز انجام شود که در صورت درخواست مشتری این تست نیز پس از اجرای نمای کرتین وال انجام می شود. در این آزمایشات نقاط بحرانی نمای کرتین وال مورد بررسی قرار می گیرد و به تعداد چندین بار این آزمایش ها برای نمای کرتین وال انجام می شود.

در هر صوررت استفاده از این تست برای نمای کرتین وال و تست En13830 که در مقاله قبلی در مورد آن سخن گفتیم هر دو مورد قبول می باشند. در هر کدام از این آزمایشات اگر آب یا هوا به داخل ساختمان ورود کند نسبت به رفع مشکل و اصلاح مشکل اقدام می شود.

در ادامه تست ها، همچنین تست های AMA 501/7 / AAMA 501/6 / AAMA 501/5  نیز انجام می شود که مخصوص تست زلزله برای نمای کرتین وال هستند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :